Privacyverklaring

Hierbij verklaart VWLBV (Vedder Worldwide Logistics) behouden om te gaan met u gegevens.
Om uw gegevens enkel intern en tot voordeel van onze overeenkomst te gebruiken.
Geen gegevens aan derden zoals onderzoekbureaus en databedrijven te verstrekken.
Vedder Worldwide Logistics stelt zich verplicht om de digitale processen in het bedrijf op een goede manier te beveiligen tegen interventie van buitenaf.
Mocht dit onverhoopt toch gebeuren zullen wij dit direct melden aan u en de daarvoor aangewezen autoriteiten.
Heeft u langer dan 3 jaar geen gebruik gemaakt van onze diensten, dan zullen wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen.
Met uitzondering van de factuurgegevens, welke wij tot 7 jaar moeten bewaren i.v.m artikel 52 ARW (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen).
Bent u het niet eens met onze verwerking dan kunt u dit uiteraard aangeven.
Indien u uw opgeslagen gegevens wilt inzien is dit mogelijk door een e-mail te sturen met dit verzoek naar rene@vwlbv.nl

Terug naar Home